Main menu

Pages

tmp secure directory is not empty | centos not boot with tmp secure error |tmp.secure :directory is not empty

tmp secure directory is not empty | centos not boot with tmp secure error |tmp.secure :directory is not empty


May VPS servers may have this problem..
If you have VPS machine with Centos and CPanel after use /scripts/securetmp your server does not boot and show this error in OS boot level.

tmp secure directory is not empty
The problem that you have when you see the boot screen:
Can not move /usr/tmp.secure to /ur/tmp.secure.cpback/tmp.secure :directory is not empty

This problem from cPanel secure tmp and we can solve it by disable /scripts/securetmp on boot on cPanel Server.

cPanel's /scripts/securetmp is a great and easy tool to secure your tmp part of your server and it used industry standard security measurements.

But sometimes will slow down your server startup time, because it's time consuming process, if your tmp size is bigger, specially on HDD then you must fix it by following command:


 To fix this issue disable it on boot just issue this command on your:

touch /var/cpanel/version/securetmp_disabled 
reactions

Comments

Unknown said…
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
nước cờ trên bàn thương lượng
mbp
erg
nghịch lý
chi square test
nghệ thuật nói chuyện
coase
thuyết kỳ vọng
chiến thắng con quỷ trong bạn
cân bằng nash

Triệu Quốc Đống biết đó là điều tất nhiên, công việc của các Đồn công an trong thành phố là rất bận. Bây giờ hắn đã thoát khỏi hệ thống công an nhưng vẫn có tình cảm sâu. Thấy bạn học mệt như vậy, hắn đúng là phải suy nghĩ.

Có người gọi tới, Hô Duyên Cường không khách khí nói Triệu Quốc Đống mời bạn học ở An Đô dùng bữa. Sau khi thông báo một loạt thằng, Hô Duyên Cường mới có chút cẩn thận nói với Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống, có báo Đường Cẩn không?

- Muốn ăn đòn à?
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Hô Duyên Cường.
Có ba tên làm việc ở nội thành, thêm Hô Duyên Cường và Triệu Quốc Đống, tổng cộng năm người.

Mấy người kia đều giật mình vì việc Triệu Quốc Đống rời khỏi hệ thống công an. Nhưng khi nghe nói Triệu Quốc Đống làm Phó chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát thì đều rất hâm mộ. Khu Khai Phát ở đâu đều được ưu ái. Giang Khẩu mặc dù là huyện nhưng bước một bước là tới thành phố. So sánh với đám bạn học còn đang cố gắng phấn đấu vì phó Trưởng đồn công an, Triệu Quốc Đống biểu hiện rất đáng chú ý.

- Mọi người đừng nhìn tôi, Phó chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát cũng không dễ làm. Suốt ngày như con cháu chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư, chuẩn bị tài liệu, người khác hỏi gì phải lập tức trả lời, chỗ không rõ cũng phải làm rõ, nếu nhà đầu tư không có ấn tượng thì anh cứ chờ lãnh đạo mắng đi.
skybird said…

Thanks for posting this useful content, Good to know about new things here, Let me share this, . VMWare training in pune
Table Of Contents